Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratunkowo-medycznego”. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 242.939,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniosło 120.000,00 zł (w formie dotacji: 60.000,00 zł, w formie pożyczki: 60.000,00 zł). W ramach w/w zadania dokonano zakupu sprzętu ratunkowo-medycznego w postaci drona ratunkowego SAR aiRPAS Rescue Std MReX8, dwóch skuterów wodnych Sea-Doo GTI SE 155 wraz z dwiema przyczepami podłodziowymi,  dwóch quadów CF MOTO CFORCE520L CF400ATR-2L, dwóch przyczep WIDPOL typu 11B do transportu sprzętu, dwóch pompowanych platform ratowniczych Rescue SLED-IRS oraz sprzętu medycznego.
Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;  http://wfos.gdansk.pl