Informacja o dofinansowaniu NFOŚiGW i WFOŚiGW

Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania pn. „Zakup mobilnego sprzętu ratunkowo-medycznego”. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 300.305,38 zł, z czego dotacja ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW opiewała na kwotę 147.000,00 zł.

W ramach w/w zadania dokonano zakupu samochodu osobowego, dwóch skuterów wodnych wraz z dwiema przyczepami podłodziowymi, czterech pompowanych platform ratowniczych, dziewięciu łodzi ratowniczych BL-2 oraz wyposażenia medycznego.

W 2019 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbyło się w ramach projektu – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” działającego na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego 30 października 2015 roku, z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.