Szkolenie na ratownika wodnego w Olsztynie

Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na szkolenie ratowników wodnych wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012 r. poz. 747).

WYMAGANIA:
– wiek: ukończone 17 lat i 6 miesięcy w momencie przystąpienia do egzaminu końcowego tj. po odbyciu szkolenia,
– posiadanie oświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w szkoleniu,
– umiejętność pływania kraulem, grzbietem i żabką.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE:
Szkolenie obejmuje 63 godziny dydaktyczne (20 godz. teorii, 43 praktyki) i realizowane będzie na pływalni krytej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 27 oraz w CRS „UKIEL” przy ul. Kapitańskiej 23. Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu naboru. Planowane rozpoczęcie kursu- 28.03.2020 r. godz. 08:00, planowane zakończenie do końca maja. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele lub zgodnie z predyspozycjami uczestników- w dni powszednie.
Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika Wodnego.

KOSZT SZKOLENIA:
– szkolenie i egzamin państwowy: 950,00 zł.

Należy pamiętać, że samo uzyskanie tytułu Ratownika Wodnego nie daje uprawnienia do podjęcia pracy zarobkowej w tym zawodzie. Konieczne jest także pozytywne ukończenie i zdanie egzaminu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a także posiadanie dodatkowego uprawnienia przydatnego w ratownictwie modnym (np. patenty motorowodne lub żeglarskie, uprawnienia instruktorskie).
Gniewińskie WOPR informuje, iż kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbędzie się po zakończeniu szkolenia ratowników wodnych (maj-czerwiec), a jego koszt wyniesie 900,00 zł. Kolejno odbędzie się także szkolenie na patent sternika motorowodnego (czerwiec), którego koszt wyniesie 550,00 zł + egzamin państwowy 250,00 zł.

Po uzyskaniu pełnych uprawnień Ratownika wodnego zapewniamy zatrudnienie na obiekcie Aquasfera w Olsztynie (praca w weekendy) lub w sezonie letnim na kąpielisku nadmorskim w Łebie (praca sezonowa).

Istnieje możliwość sfinansowania szkoleń, w zamian za świadczenie usług ratowniczych na obiekcie Aquasfera w Olsztynie lub na kąpielisku w Łebie.

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy na kurs znajduje się pod adresem: http://wopr-gniewino.pl/index.php/formularze/