Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku

Niniejszym informujemy, iż otrzymaliśmy dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ” Zakup pojazdu typu quad”.

W ramach zadania został zakupiony pojazd typu quad.

Zakupu dokonano na potrzeby zwalczania zagrożeń dla środowiska w postaci poprawy jakości wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz wód powierzchniowych na terenie województwa pomorskiego w powiatach wejherowskim puckim i lęborskim. Jednostka przy pomocy zakupionego pojazdu realizuje patrole wodne na jeziorze Żarnowieckim przy współpracy z Państwową Strażą Rybacką i Policją celem kontroli rybaków i turystów pod względem zanieczyszczania obszarów wodnych. Zakupiony quad służy do patroli na liniach brzegowych wód, wywozu nieczystości oraz do transportu łodzi motorowej oraz skuterów wodnych będących na wyposażeniu jednostki. Nadto korzystają z niego ratownicy wodni do ochrony zdrowia i życia ludzkiego- szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia, poszukiwania osób zaginionych i transportu poszkodowanych.

Nazwa zadania: „Zakup pojazdu typu quad”

Koszt kwalifikowany zadania: 63.000,00 zł

Kwota dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 56.700,00 zł

Środki własne GWOPR: 6.300,00 zł  

https:/wfos.gdansk.pl

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.