Informacje

Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

Prezes Zarządu
Ryszard Loewenau

Wiceprezes Zarządu
Jacek Konkel

Sekretarz Zarządu
Karolina Loewenau

Członek Zarządu
Piotr Richert

Członek Zarządu
Kacper Treder

Przewodniczący
Janusz Drzymalski

Sekretarz
Maciej Hennig

Członek
Joanna Nowaczyk

0
odbytych akcji
0
członków

W-wychowuje O-organizuje P-pomaga R-ratuje

Pierwszy w Polsce dron ratunkowy w służbie WOPR